Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН - www.кетърингхапки.com

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН                                                                                   
Oбщи условия на договорите за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между кетърингхапки.com
  от една страна и от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин кетърингхапки.com
 кетърингхапки.com има правото по всяко време да променя съдържанието и начина на достъп до информацията в нея, както и да прекрати използването й при неправомерен достъп, при некоректни действия и такива, противоречащи на законите в страната.
Следните Условия за ползване на сайта служат за конкретизиране на отношенията между кетърингхапки.com
 и потребителите, разглеждащи или използващи този сайт.
 2. При използване на този сайт, Вие автоматично и съзнателно декларирате, че се съгласявате с тези условия.
 3.Рекламации 
Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, Потребителят, пазарувал в онлайн магазин кетърингхапки.com 
, има право на рекламация само и единствено при самата доставка на куриера.  
Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки.
Вашите лични данни, ще бъдат защитени и няма да бъдат предоставяни на трети лица.